Page 1
Standardni

Pokaži mi djeliće svoje duše i pokazat ću ti kako sijaju poput zlata. ツ

Shvatiš da nisi pisao ne zbog toga što nisi imao inspiracije već zbog toga što su riječi bile oblikovane poput metka.Da bi tim riječima još više povrijedio sebe.

Shvatiš da te život uči novu lekciju svaki dan i da teški dani nisu tu da pokažu koliko si slab već koliko si jak.

Shvatiš da je vrijeme.

I da vratiti se doma, nekad znači vratiti se sebi.Kad je sve zaboravljeno i kada se osjećaš izgubljeno.

Trenutak kada shvatiš da tišina i tama sadrže istu količinu ljepote kao i svjetlost.

Shvatiš to da ukoliko bol ne prolazi da je zbog toga što ne slušaš šta ti ona govori.

Shvatiš da vrijeme ne može biti zaustavljeno.

Shvatiš da je prošlo skoro deset godina i da si živio dovoljno dugo sa zatvorenim srcem.

Shvatiš da nije zbog toga što si se plašio biti ponovo povrijeđen već zbog boli koje si sakrio.

Sakrio duboko od sebe i od svih drugih.

Shvatiš da slomljeni djelići sadrže neke od tvojih naljepših sjećanja.

Ali da je život previše kratak da započinješ nove dane sa djelićima prošlosti.

Shvatiš da si napokon uspio nakon toliko vremena.

Skupio si sve oštećene dijeliće sebe ponovo, i da su baš oni “Kintsukuroi” spojeni zlatom iako oštećeni imaju prošlost i baš tako postaju mnogo ljepši i sijaju poput zlata.

Shvatiš koliko zapravo vrijediš i koliko si sebi potreban.

Da ništa više nije važno.

Život nema granica osim onih koje sami postavimo.

Napokon si slobodan,svijet je ponovo tvoje igralište.

Standardni

“Sreća je uvijek bila tamo gdje je neko umio da voli”

“​Što sam bivao stariji, sve manje su me ispunjavala sitna zadovoljstva koja mi je život pružao i sve jasnije sam shvatao gdje treba tražiti prave izvore radosti i smisla.

​Naučio sam da biti voljen ne znači ništa, a da je voljeti sve, da je sposobnost da osjećamo, ono što daje vrijednost i ljepotu našem postojanju.

Gdje god bi se na zemlji pojavilo ono što se može nazvati srećom, bilo je satkano od emocija.

Novac nije ništa, moć nije ništa.

​Mnogi imaju i jedno i drugo, a ipak su nesrećni.

Ljepota nije ništa, vidio sam lijepe muškarce i lijepe žene koji su bili nesrećni uprkos svojoj ljepoti.

Ni zdravlje nije sve; svako je zdrav ko se tako osjeća; bilo je bolesnika punih volje za životom koji su je njegovali do samog kraja i bilo je zdravih koji su venuli mučeni strahom od patnje.

Ali sreća je uvijek bila tamo gdje je neko umio da voli i živio za svoja osjećanja; ako ih je njegovao, ako ih nije gazio i potiskivao, ona su mu donosila zadovoljstvo.

Ljepota ne pruža radost onome ko je posjeduje, već onome ko umije da je voli i da joj se divi.

Sreća je ljubav, samo ljubav.

Srećan je ko umije da voli. Ljubav pokreće našu dušu, u njoj pronalazi svoje biće i svoj život. Srećan je, dakle, samo onaj ko umije da voli.

Ali voljeti i želeti nije isto.

Ljubav je želja koja je postala mudra; ljubav ne želi da posjeduje, želi samo da voli. “

(Srećan je ko ume da voli – Herman Hese)

Standardni

Prijatelju moj, naslonio si se na pogrešan zid za koji si vjerovao da je snažan, jer si ga godinama gradio. Ali, toga dana, dodirnuo si vrh svijeta.

Da, tvoj svijet..

Idi sada slobodan si, sada je sve u tvojim rukama.

Kada ti slome svaki djelić koji si uložio u svoje snove, ne ljuti se…

Od svakog zrna izgradi nove kule, kao što djeca čine kada se igraju u pijesku.. ツ

Standardni

Ništa ne skupljam. Ne postoji ništa materijalno, opipljivo, da mi je dovoljno zanimljivo da bih pravio kolekciju. Skupljam iskustva… Ako to nije prevelik kliše?

Skupljam greške i ne smetaju mi duplikati u kolekciji.

Skupljam razočarenja u ljude kojim sam dao drugu priliku da me razočaraju. Znaš? Iskustva..